the event-2

WIDE ART ФОРУМ
ЗА СЪВРЕМЕННО
ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

✓   Мултидисциплинарен форум

✓   Гост лектори – изявени специалист от България и света

✓   Най-актуални феномени, открития, тенденции и парадокси

✓   Съвременно изкуство, наука, технология, психология, философия, медицина, мултижанрови практики

Изявени специалисти от различни области на изкуството, хуманитаристиката, науката, публицистиката, както и публични личности с отношение към изкуството, представят най-актуални, ярки и изключителни в естеството си феномени, открития, проблеми, тенденции и парадокси, свързани с тяхната сфера на експертиза или значими лични преживявания. Формат, посветен на художествения свят, с изявен мултидисцплинарен харакатер.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“

logo-ncf-small-white